Tumblelog by Soup.io
 • klod
 • akisame
 • MyBlackWings
 • blue-chips
 • natex
 • mrc-hlls
 • citiesofnight
 • poppy
 • olgaw66
 • irylan
 • mole-w-filizance
 • Renfos
 • atranta
 • zielone-banany
 • drusill-a
 • zoozia
 • tove
 • mydlanyrozpylacz
 • schottladen
 • papaja
 • smallfry
 • underwaterworld
 • amydora
 • monimich
 • siriusminerva
 • dupablada
 • gotohell
 • StaLova
 • une-raconteuse
 • try2beunusual
 • katastrofo
 • hungrylittledemon
 • Zombiebride
 • hedere
 • koonowa
 • krybus
 • MitreSquareMurder
 • walekkorbowy
 • no-longer-kore
 • heinrichpotter
 • killjill
 • evangelyn
 • lifeasweknowit
 • oleyovska
 • Goldilocksofthecity
 • pandoralane
 • kleinbow
 • grumpy
 • MissMurder
 • sheliza0120
 • Hinarii
 • kopciurek
 • yourpoison
 • MissPunchline
 • czart
 • angelsdemon
 • challder
 • Watermelons
 • guyver
 • maison-interieur
 • cinderidiot
 • illustrious
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

Reposted fromconchiglia conchiglia
1477 e781
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viawonko wonko
7176 f9bd 500

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viasentymentalna sentymentalna
7550 2ed6 500

artist-dali:

The Phenomenon of Ecstasy via Salvador Dali

Medium: collage
3487 e7c2
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern viawonko wonko
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via8agienny 8agienny
4558 0fbc 500
Reposted fromnutt nutt viasistermorphine sistermorphine
I treat myself like I would my daughter. I brush her hair, wash her laundry, tuck her in goodnight. Most importantly, I feed her. I do not punish her. I do not berate her, leave tears staining her face. I do not leave her alone. I know she deserves more.
I know I deserve more.
— Michelle K., I Know I Deserve More.
Reposted fromhwaiting hwaiting viasentymentalna sentymentalna
2134 c296 500
Reposted fromhormeza hormeza viasentymentalna sentymentalna

May 23 2019

1050 7261

deductivereasonable:

h34rken:

put a fucking bag on your head and sleep you god damn piece of shit

take a nap on a fucking ski lift

guy man is fond of his

8695 8003 500
9969 b560 500
8483 519c 500
Reposted frompiehus piehus viahormeza hormeza
7481 469f 500
Reposted fromRowena Rowena viahormeza hormeza

May 22 2019

9759 3bae
Reposted fromtichga tichga viayanek yanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl