Tumblelog by Soup.io
 • klod
 • akisame
 • MyBlackWings
 • blue-chips
 • natex
 • mrc-hlls
 • citiesofnight
 • poppy
 • olgaw66
 • irylan
 • mole-w-filizance
 • Renfos
 • atranta
 • zielone-banany
 • drusill-a
 • zoozia
 • tove
 • mydlanyrozpylacz
 • schottladen
 • papaja
 • smallfry
 • underwaterworld
 • amydora
 • monimich
 • siriusminerva
 • dupablada
 • gotohell
 • StaLova
 • une-raconteuse
 • try2beunusual
 • katastrofo
 • hungrylittledemon
 • Zombiebride
 • hedere
 • koonowa
 • krybus
 • MitreSquareMurder
 • walekkorbowy
 • no-longer-kore
 • heinrichpotter
 • killjill
 • evangelyn
 • lifeasweknowit
 • oleyovska
 • Goldilocksofthecity
 • puszka
 • kleinbow
 • grumpy
 • MissMurder
 • sheliza0120
 • Hinarii
 • kopciurek
 • yourpoison
 • MissPunchline
 • czart
 • angelsdemon
 • challder
 • Watermelons
 • guyver
 • maison-interieur
 • cinderidiot
 • illustrious
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

0448 7013 500
Beskid Niski, Poland.
Reposted fromSylvka Sylvka viakatastrofo katastrofo
3100 1054
Reposted fromfavv favv viagdziejestola gdziejestola
4486 17dc
Where is my mind?
0452 b328 500

inland-delta:

Kiyoshi Saito, Red Poppies, 1948

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viakatastrofo katastrofo
9118 97f5 500
Reposted frombiru biru viakatastrofo katastrofo
1715 1b5f 500
Reposted fromslowostwor slowostwor viakatastrofo katastrofo
6223 8acc
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viakatastrofo katastrofo
Poza tym bez zmian
Dużo śpię i gram w jakieś gry
Tyle to już trwa
Mija tysiąc sto i trzy dni.
— Miasto Chopina- Sorry Boys
5396 a1ff
Reposted fromtotal1ty total1ty viapraesens praesens
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaszydera szydera
8426 0570
Reposted fromShini Shini viaszydera szydera
1642 64c1
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
0479 50d2 500
Reposted fromcukierky cukierky viasucznik sucznik
8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viasucznik sucznik
1439 6b4e
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viasucznik sucznik
1274 8ea1
Reposted fromgreensky greensky viasucznik sucznik
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaszpaqus szpaqus
1334 f6ad 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaszpaqus szpaqus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl