Tumblelog by Soup.io
 • klod
 • akisame
 • MyBlackWings
 • blue-chips
 • natex
 • mrc-hlls
 • citiesofnight
 • poppy
 • olgaw66
 • irylan
 • mole-w-filizance
 • Renfos
 • atranta
 • zielone-banany
 • drusill-a
 • zoozia
 • tove
 • mydlanyrozpylacz
 • schottladen
 • papaja
 • smallfry
 • underwaterworld
 • amydora
 • monimich
 • siriusminerva
 • dupablada
 • gotohell
 • StaLova
 • une-raconteuse
 • try2beunusual
 • katastrofo
 • hungrylittledemon
 • Zombiebride
 • hedere
 • koonowa
 • krybus
 • MitreSquareMurder
 • walekkorbowy
 • no-longer-kore
 • heinrichpotter
 • killjill
 • evangelyn
 • lifeasweknowit
 • oleyovska
 • Goldilocksofthecity
 • puszka
 • kleinbow
 • grumpy
 • MissMurder
 • sheliza0120
 • Hinarii
 • kopciurek
 • yourpoison
 • MissPunchline
 • czart
 • angelsdemon
 • challder
 • Watermelons
 • guyver
 • maison-interieur
 • cinderidiot
 • illustrious
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaaimiak aimiak
6549 2987 500
Reposted fromoll oll
1777 9a9e 500
Reposted fromohnina ohnina vialaluna laluna
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja vialaluna laluna
The Game is afoot!
Reposted fromfalconwing falconwing viasherlock sherlock
No dobrze, dosyć tego samobiczowania. Czas zapamiętać nauczkę i ruszyć naprzód.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainspirations inspirations
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viainspirations inspirations
- Co było piękniejszego niż jej oczy ?
- Dusza której nie miała żadna inna.
— Piotr Tokarz
Reposted frombeatkazz beatkazz viainspirations inspirations
4196 7233 500
Reposted fromCattleya Cattleya viainsanedreamer insanedreamer
8281 6afe

play:

it’s a self portrait

Reposted fromkimik kimik viainsanedreamer insanedreamer
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".

Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem z Tobą i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.

— Jeremi Przybora
Reposted fromlittlefool littlefool viasognito sognito
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaeirena eirena
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaeirena eirena
9986 0294
Reposted fromlsm lsm viaeirena eirena
5787 7119
Reposted fromoll oll viaeirena eirena
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl